Chiến lược tình báo mới của Mỹ: Những mối đe dọa thực và ảo
  • 09:23
  • |
  • 26-02-2020
Chiến lược công tác phản gián giai đoạn 2020-2022 vừa được Mỹ công bố đã xếp Nga và Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia gây mối đe dọa cho Mỹ.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019