Thế giới


Chiến lược tuần hoàn kép của Trung Quốc không chỉ là 'lý thuyết suông'
  • 16:36
  • |
  • 06-02-2021
Trong khi Phương Tây nghĩ về lý tưởng, ưu tiên quyền cá nhân thì Trung Quốc nhận ra rằng trong một hệ thống nói chung, sự đánh đổi giữa quyền cá nhân và nghĩa vụ xã hội là không điều thể tránh khỏi.

Đề xuất