Kinh tế - Công nghệ


Chiến thuật dài hơi của Trung Quốc trong cuộc đua an ninh mạng
  • 14:43
  • |
  • 01-08-2021
Theo tinh thần của “Kế hoạch 5 năm” lần thứ 13, dự kiến đến năm 2025, Trung Quốc sẽ có một cấu trúc phòng ngự vững chắc trước các cuộc tấn công mạng.

Đề xuất