Kinh tế - Công nghệ


Chiến tranh Lạnh Mỹ-Trung tác động chuỗi cung ứng năng lượng thế nào?
  • 11:03
  • |
  • 10-08-2020
Hiện nay, xuất hiện nhiều câu hỏi lớn về tính thực tiễn của việc chia tách chuỗi cung ứng giữa Mỹ và Trung Quốc trong cả hệ thống công nghệ/thông tin liên lạc hoặc năng lượng/thanh toán.

Đề xuất