Kinh tế - Công nghệ


Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tác động thế nào tới kinh tế Việt Nam
  • 15:35
  • |
  • 20-06-2018
Chiến tranh thương mại sẽ tạo áp lực chi phối, kiểm soát, chiếm lĩnh thị trường, và nguy cơ sẽ có tác động xấu, gây ảnh hưởng tới chủ quyền và độc lập kinh tế của Việt Nam.

Đề xuất