Kinh tế - Công nghệ


Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Thách thức và cơ hội cho ASEAN
  • 13:00
  • |
  • 17-09-2018
Nền kinh tế của ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế, vì lẽ đó, những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đối với các nền kinh tế này luôn là đề tài dư luận quan tâm.

Đề xuất