Kinh tế - Công nghệ


Chính sách lãi suất âm có giúp ngăn kinh tế rơi vào suy thoái?
  • 08:03
  • |
  • 30-10-2019
Cũng giống như Fed, trước tình trạng tốc độ tăng trưởng đi xuống và để tránh rơi vào suy thoái, nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã hạ lãi suất.

Đề xuất