Kinh tế - Công nghệ


Chính sách tiền tệ và giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng y tế của EU
  • 15:29
  • |
  • 25-05-2020
Những hậu quả về kinh tế hiện nay xuất phát từ các biện pháp “cách ly” cộng đồng làm giảm mạnh nhu cầu cũng như nguồn cung. Trong bối cảnh trên, EU đã làm gì để đối phó với cuộc khủng hoảng y tế?

Đề xuất