Thế giới


Chống biến đổi khí hậu: Sợi dây liên kết trong quan hệ Mỹ-Trung
  • 16:06
  • |
  • 17-03-2021
Cả Bắc Kinh và Washington đều hiểu tính cấp thiết của việc phải giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải hợp tác với nhau trong lĩnh vực này.

Đề xuất