Thế giới


Chuỗi cung ứng quốc phòng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 14:14
  • |
  • 23-10-2020
Việc xây dựng một dây chuyền sản xuất phao âm hiện đại trong khu vực sẽ giúp Australia và các đối tác chuẩn bị tốt hơn cho những chiến dịch quân sự tần suất dày đặc trong những năm sắp tới.

Đề xuất