Kinh tế - Công nghệ


Chuyên gia giải mã vì sao nhóm ‘Big 4’ lại tăng lãi suất thời điểm này
  • 08:17
  • |
  • 31-10-2018
Khi nhóm “Big 4” này tăng lãi suất thì có khả năng các ngân hàng loại trung và nhỏ sẽ “té nước theo mưa” và đồng loạt tăng lãi suất vào những tháng cuối năm.

Đề xuất