Chính trị - Xã hội


Chuyên gia quốc tế bàn về lợi ích chiến lược của Việt Nam ở Biển Đông
  • 20:55
  • |
  • 22-06-2021
Trong khi thực hiện trách nhiệm với vai trò chủ tịch HĐBA, Việt Nam dự kiến ẽ nêu ra những vấn đề liên quan đến lợi ích của chính mình, đặc biệt là chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đề xuất