Kinh tế - Công nghệ


Chuyển sang nền kinh tế kỹ thuật số, Campuchia sẽ phát triển thế nào?
  • 08:04
  • |
  • 14-01-2019
Nhận thức được xu thế toàn cầu và hiểu được tiềm năng của công nghệ trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, Campuchia sẵn sàng chuyển sang nền kinh tế kỹ thuật số.

Đề xuất