Thế giới


Có gì đặc biệt trong hai cuốn Sách Trắng mới của Trung Quốc?
  • 19:51
  • |
  • 24-07-2019
Sách Trắng 2015 mới chỉ cáo buộc Mỹ can thiệp vào các vấn đề nóng ở châu Á-Thái Bình Dương, tuy nhiên, sẽ chẳng mấy bất ngờ nếu Sách Trắng 2019 làm sâu sắc thêm quan điểm của Bắc Kinh với Washington.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018