Cốt lõi trong chiến lược ngoại giao “thoát hiểm” của Nhật Bản
  • 17:32
  • |
  • 22-10-2019
Theo giới quan sát quốc tế của Trung Quốc, từ trung tuần tháng Chín đến nay, ngoại giao của Nhật Bản đối với Trung Quốc xuất hiện một loạt động thái mới.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019