Kinh tế - Công nghệ


COVID-19 - “Bàn đạp” cho tiến trình tự động hóa nền kinh tế
  • 18:20
  • |
  • 26-04-2020
Bằng cách làm giảm chi phí sinh hoạt và loại bỏ công việc lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa, AI sẽ giúp giải phóng hoàn toàn những hạn chế trong vấn đề sử dụng nhân lực tại các công ty.

Đề xuất