Cuba tìm hướng đi cho một quá trình chuyển đổi kinh tế sâu sắc
  • 15:50
  • |
  • 19-07-2019
Chính phủ Cuba vừa thông báo về gói 30 biện pháp kinh tế, với hy vọng đó sẽ là tiền đề cho một quá trình chuyển đổi sâu sắc hơn mô hình kinh tế, mang tới sự thịnh vượng.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019