Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc sẽ lan rộng và kéo dài?
  • 09:55
  • |
  • 12-08-2018
Trung Quốc không phát đi tín hiệu nhượng bộ Mỹ trong cuộc chiến thương mại có quy mô lớn nhất này. Trên thực tế, hai bên đều có các quân bài trong tay, nhưng lại đều thiếu lý do để nhượng bộ trước.

Đề xuất