Kinh tế - Công nghệ


Cuộc đua lựa chọn ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám đốc WTO
  • 12:14
  • |
  • 22-06-2020
Tiến trình đề cử, lựa chọn ứng cử viên chức Tổng Giám đốc WTO sẽ thể hiện rõ sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn, các ứng viên sẽ cần tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ, Trung Quốc, EU.

Đề xuất