Kinh tế - Công nghệ


Đặc khu kinh tế không phải là ‘chiếc đũa thần’ như kỳ vọng?
  • 15:08
  • |
  • 05-06-2018
Đặc khu kinh tế vốn không“thần kỳ” như những kỳ vọng ban đầu khi mà người ta bắt đầu xây dựng nó. Trên thực tế, bên cạnh một số mô hình thành công thì cũng có vô số trường hợp thất bại.

Đề xuất