Thế giới


Đánh mất vai trò trong xử lý các thách thức, Liên hợp quốc đã lạc hậu?
  • 07:59
  • |
  • 10-10-2018
Thế giới thay đổi rất lớn nhưng Liên hợp quốc vẫn hoạt động trên mô hình lạc hậu và nhiều khiếm khuyết, vốn trao cho những người giành chiến thắng trong Thế chiến hai tư cách là nhà lãnh đạo thế giới.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018