Văn hóa - Thể thao


Đạo diễn Trần Lực: Liều lĩnh hay dũng cảm trong 'cuộc chơi' mới?
  • 14:14
  • |
  • 13-01-2019
Nhiều người đã cho nghệ sỹ ưu tú Trần Lực là liều lĩnh khi anh quyết tâm dựng vở kịch phi lý. Nhưng anh bảo, anh rất tỉnh táo khi dựng vở và nghệ sỹ cũng cần phải sống...

Đề xuất