Thế giới


Dấu chấm hết cho ảnh hưởng của Mỹ ở Afghanistan trong tương lai?
  • 15:01
  • |
  • 29-08-2021
Taliban dường như đang nóng lòng muốn được quốc tế công nhận, và lực lượng này cũng muốn đón nhận dòng chảy thương mại cũng như viện trợ đổ vào Afghanistan.

Đề xuất