Kinh tế - Công nghệ


Đầu tư môi trường, xã hội, quản trị - đòn bẩy tăng trưởng cho ASEAN
  • 10:01
  • |
  • 28-11-2019
Olam International dự định sẽ phân bổ 1,6 tỷ USD mà công ty này thu được từ việc bán 4 mảng kinh doanh để đầu tư cho các lĩnh vực thân thiện hơn với môi trường và có khả năng sinh lời cao hơn.

Đề xuất