Chính trị - Xã hội


Đề xuất có thêm một loại xổ số để khuyến khích người dân lấy hóa đơn
  • 14:43
  • |
  • 05-07-2018
Vấn đề được Bộ Tài chính nêu lên là hiện chưa có biện pháp để giám sát doanh thu đối với những hộ kinh doanh, chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ nên có tình trạng thất thu.

Đề xuất