Kinh tế - Công nghệ


Đi muộn và đến sau, đặc khu kinh tế Việt Nam làm gì để vượt trội?
  • 18:30
  • |
  • 19-05-2018
Các khu công nghiệp, khu chế xuất đang dần mất đi tính hấp dẫn, do thiếu các chiến lược công nghiệp tổng thể, quy hoạch manh mún và lệ thuộc vào các điều kiện ưu đãi đã lạc hậu.
Từ khóa:Máy tính, Máy điện thoại, Bất động sản, Đặc khu kinh tế, Khu kinh tế tự do, Chính sách đột phá, Tin tức mới nhất, Tin tức 24h, Tin tức mới nhất trong ngày, Tin tức thời sự, Tin tức hot, Pháp luật, Phá

Đề xuất