Thế giới


Đi tìm lời giải cho bài toán người tị nạn Afghanistan
  • 16:15
  • |
  • 05-09-2021
Taliban lần đầu tiên kêu gọi thống nhất, yêu cầu các lãnh đạo thuyết phục người dân không rời khỏi Afghanistan trong bối cảnh hỗn loạn tại sân bay, các cuộc biểu tình và bạo lực.

Đề xuất