Thế giới


Dịch COVID-19: Chia rẽ nội bộ đẩy EU vào tình trạng nguy hiểm
  • 16:06
  • |
  • 12-04-2020
Báo Le Monde nhận định kịch bản về một cuộc khủng hoảng sâu sắc đang thành hình ở châu Âu do chia rẽ về cách thức xây dựng biện pháp kinh tế chung đối phó với các hậu quả của dịch COVID-19.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018