Dịch COVID-19 để lộ mối liên kết ''không chắc chắn'' trong EU
  • 22:00
  • |
  • 22-03-2020
Việc các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đơn phương hành động chống dịch COVID-19 đã để lộ mối liên kết “không chắc chắn” trong liên minh này.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019