Kinh tế - Công nghệ


Dịch COVID-19 làm thay đổi cán cân quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc
  • 17:55
  • |
  • 17-05-2020
Nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng dịch COVID-19 có nguy cơ khoét sâu hơn sự thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc và thậm chí có thể khiến cán cân quyền lực toàn cầu nghiêng về phía Bắc Kinh.

Đề xuất