Kinh tế - Công nghệ


Doanh nghiệp Việt sẽ chi trả bao nhiêu cho quảng cáo di động?
  • 15:38
  • |
  • 20-07-2018
Nguồn chi trả cho quảng cáo trên smartphone ở Việt Nam còn rất hạn chế so với các quốc gia. Năm 2017, tổng số tiền quảng cáo trên thiết bị di động tại Việt Nam ước tính vào khoảng 78 triệu USD.

Đề xuất