Thế giới


Đông Nam Á trở thành trọng điểm của cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc
  • 09:34
  • |
  • 26-11-2019
Việc cả hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc đều đẩy mạnh đầu tư phát triển thành phố thông minh tại Đông Nam Á có thể khiến khu vực này ngày càng phân cực hơn.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018