Thế giới


Động thái của EU chuẩn bị cho Brexit không thỏa thuận
  • 11:24
  • |
  • 05-09-2019
Việc EU xem xét xếp kịch bản Brexit không có thỏa thuận là một thảm họa sẽ cho phép EU giải phóng quỹ dự phòng khẩn cấp để giúp đỡ các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018