Kinh tế - Công nghệ


Đồng USD 'hụt hơi,' các thị trường mới nổi được hưởng lợi?
  • 09:32
  • |
  • 22-11-2019
Trong thời gian gần đây, việc đồng USD có chút suy yếu vừa là một tín hiệu, vừa là một động lực, cho thấy các chỉ số rủi ro đã được cải thiện.

Đề xuất