Thế giới


Dự đoán đường hướng chính sách đối ngoại của Iran trong “thời đại mới”
  • 15:03
  • |
  • 17-08-2021
Tổng thống Raisi còn nhiều vấn đề khác cần giải quyết, bao gồm các mối quan hệ rộng lớn hơn của Iran ở Trung Đông và cách nước này đối phó với các cường quốc khác trên thế giới, như Nga và Trung Quốc.

Đề xuất