Chính trị - Xã hội


Du lịch tàu biển Việt Nam: 'Trâu chậm' học cách uống nước sạch
  • 11:22
  • |
  • 10-12-2018
Phải đợi 11 năm, ngành du lịch mới tổ chức được một hội nghị về phát triển du lịch tàu biển. Những thách thức và cơ hội được đặt lên bàn cân để tìm hướng giúp 'trâu chậm' không phải uống nước đục...

Đề xuất