Kinh tế - Công nghệ


EVFTA: Doanh nghiệp châu Âu và các bước đi nhập cuộc
  • 08:05
  • |
  • 18-02-2020
Theo ông Eric Nachtergaele, thành viên ban quản trị Phòng Thương mại Bỉ-Việt, sau khi có hiệp định thương mại tự do, giờ là lúc các bên cùng phải điều chỉnh luật và các quy định cho phù hợp.

Đề xuất