Gánh nặng giải quyết vấn đề người di cư trên vai nước Đức
  • 11:10
  • |
  • 11-07-2020
Trong nhiệm kỳ của mình, Đức nên ủng hộ các công cụ chính sách di cư có mục tiêu bền vững, cân bằng lợi ích của EU với các nước thứ ba.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019