Kinh tế - Công nghệ


Giải pháp để bảo vệ trật tự thương mại toàn cầu
  • 08:08
  • |
  • 10-08-2019
Chiến lược thương mại của Mỹ được cho là gây phương hại cho nước Mỹ, cũng như cường quốc cạnh tranh với Mỹ là Trung Quốc, và phần còn lại của thế giới, với tổn thất ước tính khoảng 5% GDP toàn cầu.

Đề xuất