Kinh tế - Công nghệ


Google News sẽ được tích hợp AI để chọn tin và chặn tin tức giả mạo
  • 23:21
  • |
  • 25-05-2018
Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào Google News dược coi là một sự thay đổi lớn về văn hóa tại Google để tăng cường quyền quản lý nội dung của bên thứ ba.

Đề xuất