Chính trị - Xã hội


Hậu quả chiến lược của cuộc khủng hoảng COVID-19
  • 13:31
  • |
  • 19-04-2020
SARS-CoV-2 không nguy hiểm như trong phim "Dịch bệnh" nhưng đáng sợ vì tương đối hiếm trên bình diện dịch tễ học. Lặng lẽ và dễ lây lan, virus khiến nhiều người phải nằm viện trong thời gian khá dài.

Đề xuất