Kinh tế - Công nghệ


Hiệp định CPTTP: Cơ hội nào cho các ngành hàng Việt?
  • 06:38
  • |
  • 11-11-2018
Với 10 hiệp định thương mại tự do trước đó, sau nhiều năm thực hiện, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan trung bình trên 30%. Nói cách khác, hơn nửa các cơ hội thuế quan đã bị lãng phí trong thời qua.

Đề xuất