Thế giới


Hội nghị An ninh Munich 2021 và những điều đặc biệt
  • 17:02
  • |
  • 28-02-2021
Tại Hội nghị An ninh Munich 2021, một số nhà lãnh đạo kêu gọi xây dựng mô hình chủ nghĩa đa phương hiệu quả và bao trùm hơn, vượt ra ngoài những quan điểm của phương Tây và ngoài phương Tây.

Đề xuất