Thế giới


Hướng đi của chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong năm tới
  • 06:36
  • |
  • 30-12-2020
Không giống như ông Abe, những sức mạnh và mối quan tâm của ông Suga không nằm trong chính sách đối ngoại hay lĩnh vực an ninh. Ông Suga sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước trong năm 2021.

Đề xuất