Kinh tế - Công nghệ


Hướng đi mới để châu Phi tự phục hồi kinh tế sau đại dịch
  • 06:58
  • |
  • 11-11-2020
Các chiến lược như chuyển đổi mục đích sử dụng/chủ sở hữu tài sản, tiếp tục số hóa và hội nhập khu vực mạnh mẽ hơn có thể giúp đảm bảo rằng châu Phi đủ lực để hồi phục sau đại dịch.

Đề xuất