Thế giới


Hướng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Chính sách mới của nước Anh?
  • 15:48
  • |
  • 01-06-2021
Việc xác nhận khoản đầu tư 3,2 tỷ bảng vào tàu sân bay Queen Elizabeth như một động thái thể hiện rõ chính sách xoay trục sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Anh.

Đề xuất