Kinh tế - Công nghệ


Indonesia chuẩn bị gia nhập nhóm nước thu nhập trên trung bình?
  • 13:36
  • |
  • 11-05-2019
Với thu nhập bình quân đầu người ở mức 3.846 USD hồi năm 2017, Indonesia đang tiến gần đến nhóm quốc gia có thu nhập trên trung bình (UMIC) và dự kiến sẽ gia nhập nhóm này trong vòng 5 năm tới.

Đề xuất