Thế giới


Indonesia sẽ đối mặt những nguy cơ gì nếu không đổi mới?
  • 05:50
  • |
  • 18-08-2019
Báo cáo Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2019 (GII 2019) cho thấy sự đổi mới ở Indonesia đang bị chững lại, Indonesia đứng ở vị trí thứ 85 trong số 129 quốc gia.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018