Kinh tế - Công nghệ


Kế hoạch Phục hồi của Venezuela: Một năm nhìn lại
  • 07:41
  • |
  • 18-09-2019
Các nhà hoạch định Kế hoạch Phục hồi của Venezuela chưa tính toán hết những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt với nước này, đặc biệt khi thời điểm khởi động kế hoạch là vào tháng 8/2018.

Đề xuất