Thế giới


Kế hoạch thật sự của Tổng thống Trump ở Trung Đông là gì?
  • 16:16
  • |
  • 25-11-2019
Kể từ cuộc chiến tranh năm 1967, hơn 700.000 người định cư Do Thái đã cư trú ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, những khu vực sẽ tạo thành một nhà nước Palestine giả định.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018